Kuusk ja Kardemon toonik: Valmis ja uuritud!

EAS_fund.PNG

Projekt: Lahhentagge tooniku säilivus ja ohutus.

Lühikirjeldus: Läbi viidi katsetööd valitud säilitustehnoloogiaga ning säilivuskatsed 12 kuu vältel, sh. sensoorne analüüs, mikrobioloogiline analüüs ja värvusanalüüs.

Eesmärk: Töötada välja kõrgekvaliteediline Lahjentagge tooniku retsept, mis põhineb saaremaisel toorainel, uurida toote säilivust ja jõuda võimalikult pika säilivusajani toatemperatuuril ilma maitseomaduste halvenemiseta.

Tulemus: Toode maitseomadused 12 kuu jooksul ei halvenenud.

Toetus: Euroopa Regionaalarengu fondi raames 3,988 euro ulatuses.